Uitleg over biomassa

Duurzame energie en biomassa: het klinkt goed. Maar wat is het precies? Energie gewonnen uit biomassa gebeurt middels een bepaald proces. Dit kan een verbrandingsproces zijn, maar ook vergassing of vergisting van organische materialen. Denk aan hout, GFT-afval en plantaardige olieën.

Brandstof en elektriciteit

Ook brandstof voor auto’s en elektriciteit kunnen worden gemaakt vanuit biomassa. Wanneer gebruik wordt gemaakt van biomassa om deze te creëren, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen – deze zijn uitputtelijk – aanzienlijk verminderd. Ook de uitstoot van broeikasgassen, zoals het alom besproken en bekende CO2, wordt kleiner. Het kan dus worden gezien als een duurzaam middel. Of niet?

Twijfel

De discussie is actief tot op de dag van vandaag: is bio-energie, opgewekt middels biomassa, wel zo duurzaam? Krijgt een bepaald proces de zegels ‘duurzaamheid’ en ‘milieuvriendelijkheid’ toegewezen, dan moet het ook daadwerkelijk 0% schade aan het milieu toebrengen. Dit blijkt in het geval van biomassa nog niet altijd zo te zijn. Welke vorm van biomassa het (meest) duurzaam is, is met name een groot discussiepunt.

Meer dan de helft

Meer dan de helft van de duurzame energie in Nederland komt momenteel voort uit biomassa. Biomassa blijkt een populair proces te zijn. Wil jij zelf bijdrage leveren aan een groener milieu en een duurzamer samenleving? Laat je goed informeren over de ware voordelen en wat jij voor jezelf en anderen kunt betekenen. Zuinig zijn levert tot op heden de grootste resultaten op. De lampen uit doen, als je weggaat, bijvoorbeeld!